Projekty unijne

Zakład Remontowo- Drogowy brał udział w kilku projektach współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Ich głównym zadaniem było wspieranie rozwoju gospodarki, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w województwie łódzkim. Cel tych projektów stanowiło również wsparcie mikro-oraz małych przedsiębiorstw. Zrealizowane zostały w latach 2007-2013.

projekt ekodroga

logotypy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Działanie III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

 

Numer projektu: WND-RPLD. 03.06.00-00-664/10

Tytuł projektu: „Wzmocnienie konkurencyjności Zakładu Remontowo Drogowego Barbara Wiśniewska”

 

Beneficjent: Zakład Remontowo Drogowy Barbara Wiśniewska, ul. Bartoka 35/22, 92-546 Łódź

 

Całkowita wartość projektu: 128 100,00 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 44 100,00 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa: 29 400,00 PLN

 

 

Więcej informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013:

www.rpo.lodzkie.pl

www.cop.lodzkie.pl

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

logotypy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Działanie III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

 

Numer projektu: WND-RPLD. 03.06.00-00-669/10

Tytuł projektu: „Zwiększenie innowacyjności Zakładu Remontowo Drogowego Barbara Wiśniewska”

 

Beneficjent: Zakład Remontowo Drogowy Barbara Wiśniewska, ul. Bartoka 35/22, 92-546 Łódź

 

Całkowita wartość projektu: 147 600,00 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 50 400,00 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa: 33 600,00 PLN

 

 

Więcej informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013:

www.rpo.lodzkie.pl

www.cop.lodzkie.pl

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

logotypy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Działanie III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

 

Numer projektu: WND-RPLD. 03.06.00-00-674/10

Tytuł projektu: „Wzmocnienie potencjału wytwórczego Zakładu Remontowo Drogowego Barbara Wiśniewska”

 

Beneficjent: Zakład Remontowo Drogowy Barbara Wiśniewska, ul. Bartoka 35/22, 92-546 Łódź

 

Całkowita wartość projektu: 196 800,00 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 60 000,00 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa: 40 000,00 PLN

 

 

Więcej informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013:

www.rpo.lodzkie.pl

www.cop.lodzkie.pl

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.